Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Sztankovics István

Sztankovics István r. k. kántortanító, Garamkövesden, 1906-ban született, középiskoláit és a képzőt Esztergomban végezte, 1928-ban. Azóta tanít Vámosmikolán, ahol egyúttal leventeoktató is. A testnevelési felügyelőtől több ízben dicsérő elismerést nyert, ugyancsak az O.T.T. részéről is. Részt vett egy pedagógiai tanfolyamon. Neje: Szabó Ilona.

Munkássága meghatározó volt a diákság, legények-lányok és az egész lakóság körében. Munkáját nem lehet egy pár mondattal leírni.

Az esztergomi tanító képző befejezése után Vámosmikolára adta be jelentkezését: a kántortanítói állásra. Dr. Kiss Lajos plébános hirdette meg a kántori állást. A Plébános úr és az Iskola-gondnok (akkor édesapám volt: Pintér János) meg a falu elöljárói döntöttek Sztankovics István, Garamkövesdi születésű kántortanító felvételéről.

Tanulói, bárki volt is, élvezte a „Tanár előtti egyenlőséget”. Több zsidó tanuló társam volt és szinte minden osztály vegyes vallású volt. Én 1943-1952-ig voltam tanítványa. Az alsó tagozatban karének tanárom, a felső-tagozatban kémia, matematika, fizika tanárom volt.

Szatmári István tanári munkájáról nem könnyű beszélni. Átélte a kulákságra rányomott stigmák minden következményét, csak még éppen kitelepítve nem volt.

39 éve tanítok, igazgató helyettesként is sok tanárt, tanítót megismertem, de ilyen Tanárral, még nem találkoztam. Perc pontossággal élte életét, készült odahaza az óráira, vagy a kémia szertárban kísérletezett velünk délutáni szakkörökben. Vasárnap és ünnepnapokon Dr. Kiss Lajossal majd Kajmó József plébánossal együtt énekelt, szolgálta mikola hívő népét. Nem reklamált szabadnapért. Boldog ember volt, ha közénk jött, nevetett, viccelt, kinek mi járt, kongott a tábla egy-két fejtől, (vagy a fejek kongtak a táblától). Minden szülő csak köszönni tudta munkáját és végtelenül tisztelte a falu Őt. Csodálatos, szép, színvonalas egyházi szertártasaiba bevont bennünket is. Sokszor Vasárnap a karzaton, mellette egy-egy diák énekelt. Ez nagy kitüntetés volt a tanulónak.

Még nem akadtam munkássága méltatására, mikor nyugdíjba ment, a TV-ben láttam, sírva beszélt, fogta a kis unokája kezét és panaszosan mesélte el, hogy miért nem taníthat tovább Vámosmikolán, pedig még „a kis unokámat szerettem volna itt, Vámosmikolán tanítani” (Mind három gyermekét is itt tanította, példamutató szigorúsággal).

Első kémia órámat az Ő felkérésére tartottam meg 13 éves koromban. A „Halogén elemek”-et ismertettem és részletes órát tartottam a Nátriumról. (Kicsit meglepődtem, mikor óra előtt láttam bejönni a környék tanítóit, akik hátul foglaltak helyet. Ez, bizony egy bemutató óra volt. Soha nem gondoltam, hogy a Nátrium fogja meghatározni az egészségügyi tudásomat és munkámat. Ezt már csak most tudom: a sejt.

Sok mérnök, orvos, 1 fő pap lett és sok más diplomás, sok jó szakember köszönheti tudását Szatmári Istvánnak. Ő a falut fölépítette, megszervezte. Ugyanúgy gondozta a falu nyáját 50 évig, mint előtte Egyházi Ádám plébános, aki magyar ajkú katolikus falut teremtett 40 év alatt a református Mikolából.

Vámosmikolán is működött a leventemozgalom, mely  csak a vidéki ifjúság (nem iskolások) összefogását, szervezeti formában, amelyet, ha szakember végezett, csak edződtek, nevelődtek azok a fiatalok, akik még nem voltak katonák. Vámosmikolán szépen működött, mindenre kiterjedt az oktató figyelme. Házasulandó fiatalemberek, leendő édesanyák, mindenkinek meg volt a maga feladata, a levente-programban. Sajnos, a cserkészmozgalmat is felhasználták erre a célra, mert politikát kevertek bele.

Az országgyűlés is foglalkozott az ifjúság, leventemozgalom problémáival, mondván, "Akié az ifjúság, azé a jövő"(közmondás)

ujsag-a-levente-lanyok-reszere.jpgEgyenruhájukhoz, Vámosmikolán olyan sapka tartozott, mint a fiúknak. Két leventelány még ma is sokat tudna mesélni, de már a Szociális Intézmény lakói.

 A levente lányokkal szemben támasztott követelmények:

-fegyverek közötti irgalmasság: a Vöröskereszt Alapgondolata

-szeretet, jóság, boldogság ( tartalma már a címből következtethető)

-ismerd meg népünk szokásait

-elsősegély, valamint főzőcske rovat

-egy kis szabászat

 A Levente mozgalom igazi fellendülése az 1920-as évek közepétől indult meg, amikor a leszerelt katonatisztek mellett a helyi értelmiség (tisztviselők, tanítók, jegyzők, papok) és a Horthy Miklós Kormányzó által életre hívott Vitézi Rend vidéki tagjai is bekapcsolódtak a szervezésbe. A mozgalomban centrális jelentőséggel bírt az ún. levente tízparancsolat, a fogadalom (szövege: "Fogadom, hogy teljesítem leventekötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és honfitársaimnak tartozom!"), a köszöntés (Szebb-Szabad-Erős-Becsületes-Boldog Jövőt!, amire a válasz: Adjon Isten!), az istentisztelet és az ünnepélyeken való részvétel.

Leventemozgalom: http://gyula.czegledy.hu/cgi-bin/czc/index.cgi?id=276&mod=3&rovat_id=3 

Köszönet nyilvánítás:

Tanár Úr! Még ma is abból élek, amit Te tanítottál, azzal a mindenidőt megelőző módszertanoddal, Tanári szigorodat épp úgy megköszönik mind azok is, akiknek oda-oda sóztál. Maximalista lettem, mert Te is és Édesanyám is úgy akarta. Ezért én is sokat szenvedtem, de nem a feletteseimtől, és mire végeznek a tanulók, amikor csak találkozom velük, megköszönik, sokan már visszajöttek Hollandiából, Angliából és azt mondják, köszönik szépen, igazam volt.

Ezt Szatmári Istvánnak köszönhetem, de a falu is, hogy oly jól éreztük magunkat ebben a szép faluban, ahol tanítottad a sok szép népszínművet és a Gyöngyös topánkát, amit Te írtál és játszotta az egész iskola. Nem volt tanuló, aki ne szerepelt volna benne.

Keserű szájízzel hagytad itt Mikolát, a díszpolgárok nem értettek meg. Sok szépet adtál a falu ifjuságának.

Minden vámosmikolai lakós nevében köszönöm, amit értünk tettél. A jó hangulatot és szüleink nyugalmát, hogy jól választottak. (Kitűnő bizonyítványt kaptam 8 évig és nem vettek föl a középiskolába. Csak engem nem, de neked köszönöm kitartó munkára buzdításodat: „Ne add föl Margitom, majd egyszer megmondom, ki nem javasolt a középiskolába!”. Nem tudta megmondani.

Azóta sem tudom földolgozni személyiségedet, mi adott Neked ilyen belső tartást? Minden nehéz feladat előtt először felteszem magamban ezt a kérdést: hogy is csinálná ezt a Szatmári?

Csak próbáltam érinteni, milyen voltál a tanuló szemében

Könyvet lehetne írni Rólad. Vagy talán már meg is írták. Keresem, nem találom.